งวดล่าสุดวันที่ 6-9-62

เลข 3 ตัว

517

เลข 2 ตัว

45