งวดล่าสุดวันที่ 4-9-62

เลข 2 ตัว

เลข 4 ตัว

เลข 3 ตัว

13

113

3113